talaj feltérképezés, kamerás csatornavizsgálat

3D talajradarA 3D elnevezést egy kicsit pontosítani kell ennél a vizsgálatnál. Ugyanis a szoftver a mért eredményeket valóban x-y-z tengelyen képes megjeleníteni, csak nem egy időben. Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy aki már látta a Z-MILAN '92 kft. 3D georadaros felvételeit, akkor azoknak csalódást fog okozni a mért eredmények grafikai ábrázolása.
A képet megnézve jól látható, hogy miről is beszélünk. Így kell elképzelni a 3D talajradaros megjelenítést.
A két szélen látható a kereszt irányú és hosszirányú mérés metszeti képe. Középen pedig a mélységi kép, mely annak függvényében változik,  ahogy a mérési mélység változik. Azaz, a mélységet rétegenként mutatja meg. Nem szabad tehát a két technológiát a grafikai megjelenés alapján összehasonlítani.
 
A fenti képen egy vasbeton szerkezetbe épített acélháló látható. Ez a mérési módszer rendkívül előnyös statikai vizsgálatoknál, tárgyakban vagy földben lévő eltérő szerkezetű anyagok keresésénél. Gyakorlatilag egy röntgen felvételhez lehetne a legjobban hasonlítani. Egyszerre látható a mélységi elváltozás és a rétegrend.
A Z-MILAN '92 kft. precíz 3D talajradaros technológiája új fejezetet nyit a földalatti talajvizsgálatok terén. Az antennák cseréje lehetőséget kínál a szerkezeti elemek roncsolásmentes vizsgálatához is, mely a kutatások és statikai vizsgálatok terén egyedülálló információs lehetőséget hordoz magában.
Roppant előnyösen egészíti ki a régészeti feltárásokra irányuló előzetes felméréseket. Igazolhatja vagy cáfolhatja egy előzetes mérés eredményét, minimálisra csökkentve a felesleges és roppant költséges feltárásokat.