3D Georadar


Előszó:

Tudomásunk szerint EMFAD 3D georadarral Magyarországon kizárólag a Z-MILAN '92 kft., Közép-Európában pedig összesen 2 vállalkozás rendelkezik.

Alapelvek:

Egy mérés nem mérés!
Egy műszer nem műszer!
E két mondat szó szerinti betartása a sikerhez vezető út legfontosabb záloga.


Mi is az a 3D georadar?

Elektromágneses eltéréseken alapuló mérési eljárás.
És ezzel a mondattal a Z-MILAN '92 Kft. be is fejezte a szakzsargont.

A 3D georadar „lelke” tulajdonképpen a mérési eredményeket kezelő szoftver. Képes a mérési eredményeket egységes szerkezetbe foglaltan kezelni. A mért pontok adataiból összeállított 3 dimenziós kép, a mérés után gyakorlatilag azonnal a rendelkezésünkre áll.

A mérési elvet tekintve a legegyszerűbb úgy elképzelni, mint a gyerekek által jól ismert egyik kézségfejlesztő rajzos gyakorlatot, a pontösszekötőt. Azaz, egy lapon igen sok pontot látunk, megszámozva. Amint a pontokat összekötjük számsorrendben, a végeredmény egy felismerhető ábra lesz. Nos, a 3D georadart is ugyanígy kell elképzelni.

VFS_2ef20d3de10de3731b1ffa41b583277f

VFS_dc7e6d0a2dafad79b59caf8edfd08142

VFS_be8333b61d68ca8b09dbca9dc117e513

Milyen felbontással dolgozik a 3D georadar?

Milyen felbontást szeretnénk? Mit keresünk? Gyakorlatilag a felbontást úgy kell elképzelni, mint a tv készülék képernyőjének a felbontását. Hagyományos vagy Full HD. A kettő között a képpontok száma a különbség. A 3D georadarral is ez a helyzet. Egyrészt a Megrendelő igényeitől függ, másrészt pedig attól, hogy mit és milyen célból keresünk.
A felbontás tehát a mérési pontok sűrűségétől függ.

A 3D georadar segítségével a talajban lévő anomáliák feltérképezésére és azok pontos helymeghatározására van lehetőség. A Z-MILAN ’92 kft. által használt 3D georadar a különböző frekvenciákon sugárzott rádióhullámok visszaverődését rögzíti. A rádióhullámok nemcsak a fémes tárgyakról, hanem üregekről, vízerekről, laza talajszerkezetekről, stb. is képesek visszaverődni. Így a georadar által felderíthető anomáliák igen sokrétű felderítést tesznek lehetővé. A georadar azonnali 3D képet képes létrehozni. Igény szerint elemzés is követheti a méréseket.

A háromdimenziós grafikus ábrázolást is lehetővé tevő georadar, a talajszkennelés során akár 25 méter mélységig képes az anomáliák felderítésére. A talaj egységes összetételét megváltoztathatják adott esetben földalatti vízerek, üregek, elektromos földhálózatok, csővezetékek, barlangok és egyéb anomáliák, melyeket a georadarunk képes kimutatni! A 3D grafikai megjelenítésben történő könnyebb eligazodást segíti, hogy különböző színeket lehet hozzárendelni a különböző mélységekhez. Így jól elkülöníthetővé válnak a különböző mélységek, a domborzati térképhez hasonló módon kerül szemléltetésre az alattunk lévő anomália térkép.

VFS_cf3e1ee5a22c7b0144851165bb9830f0
VFS_4b4e201de9644efcbd9898b403b3e62d

A két képen ugyanazt a területet láthatjuk. A jobb oldali földalatti domborzati térképen rácsos háló segíti a könnyebb tájékozódást.

Elsősorban régészeti szempontból bír rendkívüli jelentőséggel a Z-MILAN '92 kft. által készített mérés. A földalatti domborzati térképen a korábbi metszeti képekkel szemben már 3D megjelenésben, elforgathatóan, sőt különböző mélységnézetekkel is megtekinthető ugyanaz a felvétel. Korábban, egy-egy ilyen 3D képalkotáshoz szükséges felvétel nemcsak több napot vett igénybe, hanem a feldolgozás is igen sok időt vett igénybe.
Az új technológiával a Z-MILAN '92 Kft. akár 1 napra is le tudja rövidíteni ezt az időt, akár 200 m2-es területre vonatkozóan is.

A 3D georadart nem zavarják különösebben a mérési terület melletti fém szennyeződések. Nincs olyan probléma, hogy egy beásott fém oszlop mellett mondjuk 5-8 m távolságot kell tartani, hogy eredményes legyen a mérés.

Miért lehet szükség talajszkennelésre, ha nem régészeti célból használjuk?

Bizonyára Ön is találkozott már a következő mondattal: "Ha ezt hamarabb tudom" Legyen az építkezés, közmű építés vagy akár talajsüllyedés. 3D georadaros vizsgálattal könnyen kiszűrhető, hogy egy adott területre érdemes-e, vagy lehet-e építeni, esetleg nincsenek-e nagyobb üregek. Igen komoly költséget lehet megtakarítani azzal, ha ingatlan vásárlás vagy építkezés előtt "benézünk" a felszín alá is.

Régészeti feltárás

Az emberi élet nyomait, a történelmi örökséget kutatni nemes és örökérvényű feladat. Napjainkban is még számos olyan feltáratlan vidék van, melyek jóllehet, jelentékeny eredményeket szolgáltatnának a régészeti vizsgálódásoknak. Egyik legfontosabb törekvésünk, hogy minél több múzeummal és régészeti kutatócsoporttal tudjunk együttműködni annak érdekében, hogy gyorsan, pontosan, áttekinthető képet kapjunk a múltról. Számunkra a régészeti feltárás nemcsak üzlet, hanem kihívást és nemes feladatot jelentő munka.

E nemes kutatási ágnak kijáró tiszteletünk jeléül - a Z-MILAN '92 kft.-től megszokott rövid és célratörő ismertető helyett - egy kicsit részletesebben írunk a feltárások menetéről.

Mielőtt ezt megtennénk, szeretnénk pár érdekes adattal szolgálni:

  • Tudta Ön, hogy a piramisnak nyolc oldala van?
  • Tudta Ön, hogy a Gízai nagy piramisok több folyosóját az általunk is használt műszerrel fedezték fel?
  • Tudta Ön, hogy a 3D georadar a tengeralattjárók helymeghatározó rendszeréhez használt földfelszíni jeladók jelei alapján végzi a méréseket?
  • Tudta Ön, hogy a Z-MILAN '92 kft. egyetlen délután megtalálta a Miskolcon a Diósgyőri várárokban azt a zsilipet, melyet közel 40 éve próbáltak megtalálni?
VFS_1ee6be7aaeadfdabac7904c8a58e5ddb

Előkészületek és tanulmányok:

A kutatások megkezdése előtt komoly történelmi kutatásra, tényfeltárásra van szükség. A Z-MILAN '92 kft. ügyes és elhivatott szakemberei nem régészek és nem is tudósok. Ezért a kutatások szellemi részét meghagyjuk másoknak, tőlünk sokkal inkább hozzáértőbbeknek, akiktől mi is igen sokat tanulhatunk.

Légi felderítés (fentről többet látni):

Mivel is kezdjünk el egy régészeti feltárást? A feltárások megkezdése előtt a Z-MILAN '92 Kft. saját quadrokopterével légi felvételeket készít különböző magasságokból és szögekből. Sokkal több minden látható ugyanis a magasból, mint a földről nézve. A különbőző oldal irányú felvételeket igyekszünk több napszakban is megismételni, hiszen az sem mindegy, hogy az árnyék éppen milyen irányba mutat. A felvételek azonnal a rendelkezésünkre állnak, így sok esetben elég jól körbe határolható egy adott kutatási terület.
Szinte hihetetlen, de sok esetben az aljnövényzet változása, sűrűsége vagy éppen ritkasága, esetleg az árnyékok igen jól kiemelik a földalatt meghúzódó anomáliák körvonalait.

VFS_2265afe8ac80576725f93ed7a39e37a0

Terület előkészítése - Felszíni fém keresés és "zavarszűrés":

Két alapvető oka van. Az egyik, hogy a régészeti leletek jelentős része a mai napig a felszínhez közeli talajrétegből kerül elő. A másik, hogy a túlzottan szennyezett talaj képes leárnyékolni a különböző rétegeket, eltakarva így azokat a műszer elől.

VFS_6d7976ee79d5613a3660d5a31238076f
VFS_9359ba258574d9f12c13143e296bedb1

Terület kijelölése:

A munkaterület kijelölése a legfontosabb feladat. Ez a művelet képezi minden további mérésünk és eredményünk alapját. A kijelölésnél nemcsak a vizsgálandó területet jelöljük ki. Ekkor határozzuk meg a későbbi felbontási értéket, pontosítjuk a távolságokat. Emlékezzünk: minél sűrűbben helyezkednek el a mérési pontok, annál pontosabb felbontású képet kapunk, de ezzel egyidejűleg nő a mérésre fordított idő. Ezért érdemes mindig egy arany középutat választani, ami bizony nem könnyű feladat. Sok esetben az előkészület több időbe telik, mint maga a mérés.

VFS_670ac13485360e5b53dc7160cedbe81e

Mérések:

A Z-MILAN '92 Kft. szakemberei a gondosan előkészített terepen megkezdik a mérések elvégzését. Egy mérés nem mérés! Az első mérést követően egy újabb mérés következik a kijelölt területen, immár keresztezve az első mérés irányát. Az eredmények azonnal láthatóak. Ezek helyszíni áttanulmányozása után dől el, hogy az adott területen szükséges-e további méréseket végezni vagy sem?! Minden olyan esetben, amikor valami érdekesre bukkanunk, további mérésekre van szükség. Az első mérések alapján lehet a mérési pontosságot növelni, de erre nincs mindig szükség. A mérések előtt a Megbízó megadja a kutatási mélységet, azonban a mérési eredmények ismeretében ez később módosulhat, bővülhet. Így egy adott területen akár 10 - 14 mérésre is sor kerülhet. A kutatási mélység megváltoztatása minden esetben újabb és újabb - de annál megbízhatóbb - eredményeket produkálnak. Minél magasabb frekvencián kerül sor a mérésre, annál pontosabb eredményeket kapunk. Sajnos a kutatási mélység fordítottan arányos a mérési frekvenciával. Így más frekvenciát kell alkalmazni mondjuk 0,3 - 5 méter között vagy 5 - 10 méter között.

A 3D georadar különböző frekvenciákon tud méréseket végezni. Így a kutatási mélység függvényében választhatjuk ki a legkedvezőbb frekvencia tartományt.

VFS_211f455fcac348c278d8e9599b38e46f

VFS_cf8016e0e91f93168801568e8108db95

Ellenőrző mérések:

Méréseink visszaigazolása 3D és 2D talajradarral történik. Az esetek jelentős többségében csak megerősítésre van szükség, ezért a talajradaros mérési eljárás aránylag gyors és hatékony módszer. Fűnyíróra emlékeztető talajradarral a korábban 3D georadarral átvizsgált terület "érdekesebbnek" ítélt területeit vizsgáljuk át. A talajradar megmutatja a talajszerkezetek rétegrendjét, feltárva így a természetes lerakódásoktól eltérő tárgyak, építmények nyomait. A talajszerkezet metszeti képeiből jól behatárolható, hogy az adott anomália hol kezdődik és hol végződik. Sőt, 1 - 3 cm-es eltéréssel a mélység is meghatározható.

VFS_2c1587538e35ad7eafea1d30620e1234

Kiértékelés:

Az eredmények kiértékelését a legtöbb esetben magunk végezzük. Szükség esetén geofizikai vagy talajmechanikai szakvélemyény kiállítására is szükség lehet. Ezekben az esetekben külsős cégek bevonására is sor kerül.
A mérési eredmények annyira egyértelműek és könnyen értelmezhetőek, hogy az esetek közel 90%-ban a Megrendelőink különösebb nehézség nélkül maguk is könnyedén tudják értelmezni akár a "nyers" adatokat is. Méréseink grafikai megjelenésére rápillantva mindenki maga döntheti el, hogy szükséges-e további elemzés vagy sem?!

Az alábbi méréseket a Z-MILAN '92 kft. ugyanazon a területen készítette:

VFS_90c63e0215063d2dcf77595b692507cb

VFS_f38f427cccfbee44275dd58b8d5f8530
VFS_3aed4a954e6318b29161b9355e3dbae4
VFS_3a962fda26b870dce9fc64b5d6c37b39

Feltárásaihoz akár a Z-MILAN '92 kft.-t választja, akár mást, ne hagyja veszni a múltat!
A múltat nem lehet visszahozni, annak csupán emlékei maradnak ránk!
Örizzük meg gyermekeinknek, gyönyörködjunk benne mi magunk is!

Zvolenszki István
ügyvezető

Talajradarok

Sok téves feltevés van arról, hogy tulajdonképpen mit is látni egy talajradar kijelzőjén. A legtöbben rögtön azt a kérdést teszik fel, hogy "A csontvázat lehet látni?". A válasz elég egyszerű: Nem. Nem szabad összekeverni a röntgen készüléket a talajradarral. Teljesen más elv, teljesen más felhasználási terület.

A talajradarok több csoportja közül a Z-MILAN '92 kft. kizárólag az elektromágneses impulzusokat kibocsátó készülékekkel foglalkozik. A talajradarok általában 2D képet tudnak készíteni. Szoftveres utómunkával készíthető ugyan 3D-nek mondott felvétel is, azonban aki valódi 3D grafikus megjelenésre gondol, az bizony nagyot fog csalódni.

Míg a Z-MILAN '92 Kft. 3D georadarja valódi 3D grafikai ábrázolásra képes - X-Y-Z tengelyen forgatható módon megmutatva a földkéreg alatti anomáliákat, addig a talajradarral készített 3D felvétel egyszerre, egy időben erre nem képes.

Mi is nagy várakozással voltunk a készülék iránt, hiszen referencia mérésnek kiváló lett volna régészeti feltárásainkhoz. Más típusú feltárásokhoz, elemzésekhez azonban kiváló eszköz.

Joggal teszi most fel a kérdést mindenki, hogy akkor most tulajdonképpen jó-e vagy sem? Attól függ, hogy mire használjuk!

VFS_ad2948d45d3c50b734e7472bdd15b883
VFS_bd6d0beccf3c37b37a979c93fee46c25

A talajradarok általában 6 m-es mélységig képesek metszet szerűen a földbe "látni". Ezen belül is megkülönböztethető az olyan aktív antennával rendelkező készülék, mely egyszerre tudja feldolgozni mind a 6 métert, illetve a specifikus készülékek, melyekhez egy-egy adott mélységhez különböző antennákat kell használni. Minkét típusnak megvannak az előnyei és hátrányai. Egy dologban azonban nagyon hasonlítanak. Alkalmazásukkal nincs lehetetlen feladat. A Z-MILAN '92 Kft. ezt felismerve döntött úgy, hogy nem elégszik meg egy géppel és típussal.

Közel 20 féle, egymástól eltérő mérési módszerrel tudjuk ugyanazt a területet átvizsgálni. Így a Megrendelői igényeknek magas színvonalon és precíz pontossággal tudunk megfelelni.

3D talajradar

A 3D elnevezést egy kicsit pontosítani kell ennél a vizsgálatnál. Ugyanis a szoftver a mért eredményeket valóban x-y-z tengelyen képes megjeleníteni, csak nem egy időben. Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy aki már látta a Z-MILAN '92 kft. 3D georadaros felvételeit, akkor azoknak csalódást fog okozni a mért eredmények grafikai ábrázolása.

A képet megnézve jól látható, hogy miről is beszélünk. Így kell elképzelni a 3D talajradaros megjelenítést.

A két szélen látható a kereszt irányú és hosszirányú mérés metszeti képe. Középen pedig a mélységi kép, mely annak függvényében változik,  ahogy a mérési mélység változik. Azaz, a mélységet rétegenként mutatja meg. Nem szabad tehát a két technológiát a grafikai megjelenés alapján összehasonlítani.

VFS_ad2948d45d3c50b734e7472bdd15b883
A fenti képen egy vasbeton szerkezetbe épített acélháló látható. Ez a mérési módszer rendkívül előnyös statikai vizsgálatoknál, tárgyakban vagy földben lévő eltérő szerkezetű anyagok keresésénél. Gyakorlatilag egy röntgen felvételhez lehetne a legjobban hasonlítani. Egyszerre látható a mélységi elváltozás és a rétegrend.

A Z-MILAN '92 kft. precíz 3D talajradaros technológiája új fejezetet nyit a földalatti talajvizsgálatok terén. Az antennák cseréje lehetőséget kínál a szerkezeti elemek roncsolásmentes vizsgálatához is, mely a kutatások és statikai vizsgálatok terén egyedülálló információs lehetőséget hordoz magában.

Roppant előnyösen egészíti ki a régészeti feltárásokra irányuló előzetes felméréseket. Igazolhatja vagy cáfolhatja egy előzetes mérés eredményét, minimálisra csökkentve a felesleges és roppant költséges feltárásokat.

VFS_0f083467ea976cc8a29f81c852439046

2D talajradar

2D talajradar, vagyis hagyományos talajradar. Talán többen kerültek is már kapcsolatba ilyen jellegű készülékkel. A működési elvet tekintve a 2D talajradar képezi a 3D talajradar alapjait, így ez az a készülék, ahol igazán megérthető bárki számára a mérési módszer lényege.

A talajradar rádióhullámokat bocsát ki. A kibocsátott frekvenciától függően ezek mélyebbre vagy kevésbé mélyre hatolnak be a földbe. A különböző tárgyaknak mind-mind eltérő ellenállásuk van, így egymástól eltérő jeleket is produkálnak. A műszerből kiinduló jelek folyamatosan visszaverődnek. Így a talajszerkezettől jelentősen eltérő földalatti anomália máshogy veri vissza a jeleket, mint a környezete. Ezeket a visszavert jeleket alakítja át számunkra is láthatóvá és mérhetővé a talajradar.
VFS_233c8fd6373ed6a284b08412e2596472
A talajradar az anomália (kábel, üreg, műanyag cső, stb.) felett elhaladva meghatározza a földalatti tárgyak helyét és mélységét. A Z-MILAN '92 kft. törekedett rá, hogy a lehető legpontosabb műszerek kerüljenek alkalmazásra. Ennek köszönhetően lehetőség van arra, hogy akár 1 cm-es pontossággal is megállapítható legyen egy adott tárgy mélysége és elhelyezkedése a föld alatt. Kiegészítő mérésekkel meghatározható, hogy az adott tárgy/közmű fémes-e vagy sem?! Fémes tárgy esetén az is megállapítható, hogy van-e benne áram vagy nincs?!
A Z-MILAN '92 kft. szakemberei precíz és pontos mérései a minimálisra csökkentik a tévedés lehetőségét!
A talajradarok fontos eszközei a föld alatt elhelyezkedő tárgyak helymeghatározásának.
VFS_9f6f5f2831fcf54ff3da459f359e0d7c
VFS_dd051c71662f2fb87c43d30e755d65db

A Z-MILAN '92 kft. pontos és precíz technológiája új fejezetet nyit a régészeti és közmű feltérképezések területén. Meghatározható a talaj rétegrendje és szerkezete. Föld alatti vetődések kimutatására. Sőt, földmunkák vagy már elkészült betonozások esetén a rétegrendek vastagságának a meghatározására, így könnyen ellenőrizhető, hogy egy adott beton és az alatta lévő ágyazatok milyen vastagságúak?!

Mindezekről bővebben tájékozódhat a "Rétegrend vizsgálat" menüre kattintva.

Felszín közeli fémkeresés

 

A felszín közeli fémkeresésről sokaknak kizárólag a kincskeresők jutnak eszükbe, akik egy, a Z-MILAN '92 Kft. felszíni fémkeresőjéhez hasonló műszerrel próbálnak meg régi pénzérméket vagy elrejtett értékeket megtalálni. A Z-MILAN '92 kft. kutatásai azonban ezen túlnyúlnak. Nem szabad megragadni pusztán az értéktárgyak felkutatásánál. A felsízni fémkeresők is többcélúak.

A Z-MILAN '92 Kft. felszíni fémkeresői képesek szárazon, vízben vagy akár víz alatt is dolgozni. A felszín közelében futó fémes kábelek és csövek nyomvonalainak feltárásával elkerülhetőek a véletlen átvágások, csökkentve így a károkozás lehetőségét. Régészeti szempontból egyrészt a felszín közeli fém tárgyak megtalálásában nyújt óriási segítséget, másrészt pedig kiszűrhetőek a 3D georadar és 2/3D talajradarok mérési eredményeit leginkább befolyásoló fémes anomáliák.
VFS_d2827b2d1915cfd05f253130453df710
VFS_36323c45ac3103f68e6bc90c5f7bc61f
A gyors és pontos találat elengedhetetlen kelléke a pontmérésekre kifejlesztett kézi kereső. A felszíni fémkereső által jelzett helyen a gyors találatot segíti elő. a földet kiforgatva azt gyorsan át lehet vizsgálni anélkül, hogy aprólékosan szinte "átszemezgetnénk" a talajt. Helyette egy gyors mérés és azonnal tudjuk, hogy a kiforgatott földben vagy még a talajban van-e a jelzett fém tárgy. A pontmérő hasznos segítség még építkezéseken is, ahol gyorsan és pontosan kell meghatározni a falban futó vezetékek nyomvonalát.

A Z-MILAN '92 Kft. könnyedén találja meg a felszín alatti csatorna fedlapokat, kábeleket és egyéb fémes  tárgyakat. Időt, pénzt és véletlen kábel átvágásokat elkerülve ezáltal.
Műemlék jellegű épületekben a falban futó kábelek nyomvonalát könnyedén ki lehet jelölni. Rekonstrukciós kivitelezések esetén precíz és gyors kijelöléseket végzünk. Nincs többé felesleges ásás vagy bontás.
Régészeti megközelítésben fontos tudni, hogy a több száz vagy akár több ezer éves épület maradványok, falak építő elemei igen sok vasat vagy egyéb fémes ércet tartalmaznak. Műszerünk ezt képes érzékelni és megtalálni. A Z-MILAN '92 kft. egyetlen délután megtalálta és kijelölte az egyik Magyarországi Kelta település föld alatt húzódó falrendszerét. Vélhetően nemcsak a falut védő falak nyomvonala, de az épületek maradványait is feltérképezte. Sajnos a feltárás még nem kezdődött el, így a hely meghatározása nélkül, csupán egy látképet tehetünk közzé.

VFS_66fd1b9f2a702e04544271da1dd7ae02

A Z-MILAN '92 Kft. által végzett kutatások egyik legcsodálatosabb eredménye, hogy roncsolásmentesen, nagy pontossággal és precízen lehet meghatározni a föld alatti anomáliákat. Munkáink elvégezhetőek ipari és környezetvédelmi területen egyaránt, egyforma minőségben.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása